De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benny Munten

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Benny Munten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Benny Munten

Cumuleo