De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vleugels

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Vleugels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Vleugels

Cumuleo