De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Neefs

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Neefs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Neefs

Cumuleo