De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Nelisse

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Henri Nelisse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Henri Nelisse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Henri Nelisse

Cumuleo