De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monika Neumann

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Monika Neumann
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Monika Neumann
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Monika Neumann

Cumuleo