De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Neven

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Neven
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Neven

Cumuleo