De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Neyens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Frans Neyens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frans Neyens

Cumuleo