De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Notte

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Dominique Notte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dominique Notte

Cumuleo