De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Nyssen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Didier Nyssen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Didier Nyssen

Cumuleo