De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stéphane Ochendzan

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Stéphane Ochendzan
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Stéphane Ochendzan
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Stéphane Ochendzan

Cumuleo