De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Olislagers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Olislagers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Olislagers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Olislagers

Cumuleo