De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Onkelinx

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain Onkelinx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain Onkelinx

Cumuleo