De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charlotta Ory

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Charlotta Ory
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Charlotta Ory

Cumuleo