De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Katrien Partyka

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Katrien Partyka
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Katrien Partyka
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Katrien Partyka

Cumuleo