De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter Peelmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Walter Peelmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Walter Peelmans

Cumuleo