De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christophe Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Christophe Peeters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Christophe Peeters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Christophe Peeters

Cumuleo