De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Robert Peeters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Robert Peeters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Robert Peeters

Cumuleo