De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willem Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Willem Peeters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Willem Peeters

Cumuleo