De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yvan Petit

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Yvan Petit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Yvan Petit

Cumuleo