De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Peumans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Peumans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Peumans

Cumuleo