De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Paul Philippot

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Paul Philippot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Paul Philippot

Cumuleo