De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sonia Vranckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Sonia Vranckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Sonia Vranckx

Cumuleo