De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Pigeolet

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Françoise Pigeolet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Françoise Pigeolet

Cumuleo