De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Pignolet

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Pignolet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Pignolet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Pignolet

Cumuleo