De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kristof Pillaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Kristof Pillaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Kristof Pillaert

Cumuleo