De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Pinte

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Pinte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Pinte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Pinte

Cumuleo