De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Pirot

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Victor Pirot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Victor Pirot

Cumuleo