De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van August Vriens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door August Vriens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door August Vriens

Cumuleo