De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Vrijdaghs

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Laurent Vrijdaghs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Laurent Vrijdaghs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Laurent Vrijdaghs

Cumuleo