De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stefaan Platteau

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Stefaan Platteau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Stefaan Platteau

Cumuleo