De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bertrand Vrijens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bertrand Vrijens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bertrand Vrijens

Cumuleo