De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Amandina Pohl

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Amandina Pohl
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Amandina Pohl

Cumuleo