De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leen Pollé

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Leen Pollé
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Leen Pollé
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Leen Pollé

Cumuleo