De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Pollet

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Daniel Pollet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Daniel Pollet

Cumuleo