De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marc Poullain

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Marc Poullain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Marc Poullain

Cumuleo