De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Vuylsteke

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Vuylsteke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Vuylsteke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Vuylsteke

Cumuleo