De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Yans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Michel Yans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Michel Yans

Cumuleo