De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Wacquier

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Wacquier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Wacquier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Wacquier

Cumuleo