De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Magda Raemaekers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Magda Raemaekers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Magda Raemaekers

Cumuleo