De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Raets

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Raets
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Raets
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Raets

Cumuleo