De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Ramon

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Frans Ramon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frans Ramon

Cumuleo