De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rik Waeyaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rik Waeyaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rik Waeyaert

Cumuleo