De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joris Relaes

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Joris Relaes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joris Relaes

Cumuleo