De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sofie Renders

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Sofie Renders
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Sofie Renders

Cumuleo