De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Renier

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Freddy Renier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Freddy Renier

Cumuleo