De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benedictus Reviers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Benedictus Reviers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Benedictus Reviers

Cumuleo