De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Riguelle

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bernard Riguelle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bernard Riguelle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bernard Riguelle

Cumuleo