De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maggy Yerna

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Maggy Yerna
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Maggy Yerna
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Maggy Yerna

Cumuleo