De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erik Roegis

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Erik Roegis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Erik Roegis

Cumuleo