De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Els Roelof

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Els Roelof
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Els Roelof

Cumuleo